Black Pearl

Prvi jedrenjak koji svojim dimenzijama, konstrukcijom i jedrenjem otvara epohu gradnje fregata datira oko 1646. god. u Engleskoj. Glavne odlike fregata bile su velika brzina, dobro naoružanje, a zbog velikog broja jedara i velika mogućnost manevra.

Fregate su prema veličini i naoružanju bile rangirane u 6 klasa.

Dužine su varirale od 30 m sa naoružanjem od 20 topova do 60 i više metara sa naoružanjem od 50 – 100 teških topova i ostalog lakšeg naoružanja.

Veliki broj jedara i naoružanja zahtevalo je i veliki broj posade koja je na većim fregatama brojala i do 700 ljudi.

Trgovački brodovi Sjedinjenih Država tragajući za ”Starim kontinentom” bili su česti cilj napada brzih gusarskih brodova, pa je 1794. god. Kongres SAD odobrio gradnju šest ratnih brodova koji su u stvari i prva ratna flota američke mornarice.

Američke fregate odlikovale su se boljom konstrukcijom trupa i jedara, što je omogućavalo veću brzinu od ondašnjih engleskih i francuskih fregata. Jedna od najpoznatijih fregata iz te serije je svakako ”Constitution”.

Fregata ”Constitution” učestvovala je u mnogim okršajima na moru potukavši prvu englesku fregatu ”Guerriere”. Decembra 1812. izvojevala je drugu pobedu potopivši englesku fregatu ”Java”.

Više puta renovirana ”Constitution” prelazi na obale Afrike za obezbeđenje američke trgovačke flote od gusara i u toj službi ostaje do 1881. godine.

Fregatu ”Constitution” preuzima pod svoju zaštitu pomorski muzej američke mornarice u Bostonu.

Glavne karakteristike broda:
Dužina 62,20 m
Širina 13,50 m
Naoružanje 54 topa
Broj posade od 540 do 700 ljudi
Godina izgradnje 1797.
Brzina do 13,5 čv

Dimenzije makete :

Dužina 125 cm | Visina 89 cm | Širina 41 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED