Santa Lucia

Italijanski ribarski brodić sa obala Sicilije služio je za prevoz vina kao i za obalno ribarenje. Nekada je bio u posedu svake bogatije porodice a sada se može naći retko i to samo za prevoz putnika.

Dimenzije makete :

Dužina 70 cm | Visina 45  cm | Širina 18 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED