Peraska nava Santa Croce

Peraska nava kapetana Vicka Bujovica
“ Santa Croce”
U Boki su jedino Peraštani imali nave. To su najveći brodovi svoga doba koji su već oko 1780. izgubili svoj prepoznatljivi lik. Od tada liče , naročito trup, modernim brodovima.
Nava „Santa Croce“ je izgrađena u Gružu 1692. Udeo u izradnji je imala i porodica Zmajević. 1699. brod je izgoreo u napadu pirata, poginula su braća Zmajević, pa je i to bio uzrok kasnijeg ubistva Vicka Bujovića.
Nava „Santa Croce“ bila je veliki brod ovog tipa. Prema zabilješkama kapetana Julija Balovića u svom Pomorskom priručniku, ova nava, kad je služila za vojne svrhe, imala je 100 članova posade, koji su bili raspoređeni ovako:

Zapovjednik (kap. Vicko Bujović) 1 osoba
U tri straže 42 osobe
Na topovima u trijemu 5 osoba
Za puškarnicu na krmi ili gde bude potrebno 7 osoba
Na 7 topova na palubi krme 21 osoba
Na napravama i gde bude potrebno 10 osoba
Na palubi iznad sobe na 4 topa i 6 pedrijera 2 osobe
Za prenos municije 5 osobe
Za pucnjavu na krmi ili gde bude potrebno 7 osoba
Ukupno osoba 100 osoba

Nava „Santa Croce“ spadala je u najveće brodove toga vremena s obzirom da je imala približnu zapreminu 700 kola, odnosno nosivost 1100 tona.
Zapisano je da je u doba mira imala čak 60 čl. posade, a u ratno doba i do 100. od kojih je 55 rukovalo sa topovima.
Nava „Santa Croce“ ima 1 red topova pod palubom, 1 red na palubi i nekoliko na uzdignutoj, krmenoj palubi. Po tri jedra na pramčanoj i srednjem jarbolu, a na krmenom i trouglasto- latinsko jedro.

Dimenzije makete :

Dužina 76 cm | Visina 64 cm | Širina 28 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED