Misisipi

Najvažniji putevi u Americi tokm 1870-ih godina za trgovinu i transport robe su bile velike reke. Sa izumom parnih motora, sve su više u upotrebi bili parobrodi. Jedan od najlepših i najsavršenijih brodova toga vremena je i cuveni parobrod Mississippi , koji se mogao naći u St. Louis i u New Orleans-u.
Sagradjen je 1870.godine,a njegov specifičan trup mu je omogućavao i plovidbu u plitkim vodama.

Dimenzije makete :

Dužina 96 cm | Visina 45 cm | Širina 22 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED