Lexington

” Lexinton” je pripadao maloj floti trgovačkih brodova koji je na brzinu pretvoren u ratni brod u Filadelfiji 1775-1777 tokom rata sa Engleskom. Pod komandom kapetana John Barry’s, Lexington uspešno učestvuje u bici 7.aprila 1776.godine protiv korvete Edward. Iste godine Leington biva zarobljen od strane britanske fregate Pearl. Medjutim,smelom akcijom posada je povratila brod i vratila se u Baltimor.Tokom naredne godine Lexington ploi u Francusku i zajedno sa drugim brodovima učestvuje u raznim bitkama u Biskajskom zalivu. Na svom povratku iz Francuske 20.septembra 1777.godine Lexington je zarobljen od strane egleskog kutera Alerta. Nakon borbe koja je trajala više od tri sata,Lexingtnu je ponestalo municije i morali su da se predaju. Tako su barem životi posade,već desetkovani od neprijateljske vatre, bili spašeni.

Dimenzije makete :

Dužina 95 cm | Visina 84 cm | Širina 37 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED