La Couronne

La Couronne je bio ratni jedrenjak francuske mornarice napravljen upravo u Francuskoj, nakon nekoliko brodova napravljenih u Holandiji. Sagrađen je prema planovima kardinala Rišeljea u cilju obnove francuske mornarice. Izgradnju je nadgledao Issac de Launay Razilly (koji je kasnije preuzeo komandu nad brodom), a radove je izvodio poznati stolar Charles Morieur. Brod je imao 68 topova, 8 na krmi, sto je bilo jako neobično u to vreme sve dok Dupuy de Lome nije redizajnirao pomorsko naoružanje.

La Couronne je učestvovao u opsadi Hondarribia 1638, kao i u ekspediciji u Španiji 1639. godine pod komandom Henrija de Sourdisa.

Dimenzije makete :

Dužina 76 cm | Visina 64 cm | Širina 28 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED