Bracera

Bracera je naziv za tradicionalni jedrenjak na istočnoj obali Jadrana koji ima jedan jarbol s latinskim jedrom i prečkom. Slično kao i leut, može se pokretati i veslima. Bracera je služila za razvoz tereta duž istočne obale Jadrana, ali je katkad prelazila i na drugu obalu. Trup je ravnijih bokova ali oblog dna s kobilicom. Imala je jedan jarbol, obično iz jednog ili dva komada, a kosnik je bio dugačak i po potrebi se mogao skinuti i položiti na palubu. Posadu je sačinjavao 4-5 osoba. Bracera je bila dužine 14-20 metara, nosivosti 40-140 metričkih tona i za sobom je vukla čamac. U upotrebi je i danas ali u suštini bez jedara, opremljena pogonskim motorom, teretnim uređajima i zatvorenom kormilarnicom.

Dimenzije makete :

Dužina 68 cm | Visina 25 cm | Širina 17 cm© 2020 RADIČEVIĆ. ALL RIGHTS RESERVED