Skip to main content

Bokeljski šambek

Šambek je brod koji je tokom 18. veka imao čestu upotrebu na Sredozemnom moru, kao transportni ali vrlo često i kao brzi ratni brod koji je zbog svoja tri latinska jedra mogao ići uz vetar. Vesla su mu služila samo kao pomoćni pogon.

Veoma često su ga zbog svoje brzine i manevrabilnosti koristili gusari za iznenadne akcije napada na trgovačke brodove.

Osnovni alžirski model (sredozemni tigar) Bokelji su prepravili i koristili za svoje potrebe. To je brod koji je izvrsno koristio Bokeljima i kao trgovački i kao ratni brod u čestim konfliktima sa turskim gusarima.

Takav brod je koristio i kapetan Petar Želalić, čovek koji je Turcima oteo najveći ratni brod tog vremena “Veliku Sultaniju” i na njemu otplovio na Maltu gde je dočekan sa velikim vojnim počastima.

Dimenzije makete :

Dužina 140 cm | Visina 102 cm | Širina 32 cm