Skip to main content

Black Pearl

Termin škuner ušao je u široku upotrebu u Novoj Engleskoj i odnosio se na tip jedrenjaka koji potiče iz 1713. godine (Gloucester, Massachusetts). Škuner je menjao forme i veličine ali je zadržao tradicionalni izgled jedrenjaka sa dva glavna jarbola. Karakteristike škunera uključuju prednje jedro koje je manje od glavnog jedra, kao i veoma specifičan raspored različitih vrsta jedara. Škuner je gotovo uvek odličan jedrenjak i veoma je brz. Ima više primena, služi za nošenje tereta kao i za ribolov.

Najpoznatiji škuner svih vremena je kanadski škuner Bluenose. Ovaj omiljeni kanadski jedrenjak pobedio je na godišnjoj International Fishermen’s Trophy regati puno puta u periodu između dva rata. Porinut je 1921. godine, bio je jedrenjak od 285 tona sa dužinom trupa od 143 stope. Pored regata bio je i deo ribarske flote u Lunenburgu, Nova Škotska. Dani škunera Bluenose bili su odbrojani kada se nasukao na greben pored Haitija 1946. godine. Kako god, Bluenose II je rođen, savršena replika izgrađena na ostrvu istih planova i na istom brodogradilištu kao i prethodna verzija.

Danas, zauzima počasno mesto u pomorskom nasledstvu Nove Škotske.

Dimenzije makete :

Dužina 140 cm | Visina 110 cm | Širina 20 cm